Aleksey Berezin
Goalkeeper

Birthdate: 16.04.1993

Team: Kyzyltash

From: 18.08.21

To: 05.04.22

Georgiy Berezov
Midfielder

Birthdate: 31.03.1995

Team: Aluston-SCC

From: 10.03.22

Roman Bolshunov
Midfielder

Birthdate: 04.12.2000

Team: Aluston-SCC

From: 21.04.22

Egor Bondarenko
Midfielder

Birthdate: 06.02.2002

Team: Ocean

From: 15.04.22

Vladislav Borisenko
Midfielder

Birthdate: 21.07.2001

Team: Aluston-SCC

From: 19.08.21

To: 18.02.22

Aleksandr Borisov
Midfielder

Birthdate: 26.12.2000

Team: TSK-Tavriya

From: 13.09.21

Kirill Borodin
Defender

Birthdate: 28.01.2000

Team: Ocean

From: 19.08.21

To: 15.04.22

Akhmed Bunkhoev
Goalkeeper

Birthdate: 01.01.2001

Team: Rubin Yalta

From: 03.03.22

Mukharbek Buraev
Goalkeeper

Team: Gvardeets

From: 28.02.22

To: 22.04.22

Igor Buriak
Defender

Birthdate: 12.01.1983

Team: Kyzyltash

From: 18.08.21

Sergey Burkin
Goalkeeper

Team: Ocean

From: 03.03.22

To: 15.04.22

Aleksandr Cheliadnik
Defender

Birthdate: 28.06.1991

Team: Sevastopol

From: 09.08.21

Igor Chembarov
Midfielder

Team: TSK-Tavriya

From: 26.04.22

Egor Chernyshev
Midfielder

Birthdate: 10.07.1998

Team: Ocean

From: 19.08.21

To: 15.04.22

Asan Chubarov
Midfielder

Birthdate: 29.09.2004

Team: Yevpatoriya

From: 18.08.21

Dmitriy Chuninskiy
Defender

Birthdate: 01.08.2000

Team: Gvardeets

From: 10.08.21

To: 22.04.22

Maksim Davidchuk
Midfielder

Birthdate: 26.06.1992

Team: Yevpatoriya

From: 18.08.21

Ilia Dmitriev
Defender

Birthdate: 20.07.1994

Team: Aluston-SCC

From: 19.08.21

To: 02.11.21

Dmitriy Dontsov
Defender

Birthdate: 21.02.1998

Team: Ocean

From: 29.04.22

Ruslan Dorofeev
Goalkeeper

Birthdate: 29.01.1999

Team: Rubin Yalta

From: 03.03.22