Arsen Abliametov
Midfielder

Birthdate: 10.08.1984

Team: TSK-Tavriya

From: 24.09.20

To: 22.06.21

Oleg Agafonov
Midfielder

Birthdate: 04.04.2001

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

To: 22.06.21

Artur Aimetdinov
Midfielder

Birthdate: 21.11.1991

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

To: 22.06.21

Lenur Akhunov
Midfielder

Birthdate: 17.11.1989

Team: Krymteplitsa

From: 25.09.20

To: 22.06.21

Mirza Alborov
Defender

Birthdate: 17.12.1987

Team: Favorit-VD Kafa

From: 25.02.21

To: 22.06.21

Andrey Aleksandrov
Midfielder

Birthdate: 12.07.1991

Team: Gvardeets

From: 24.09.20

To: 22.06.21

Vladislav Aleksin
Forward

Birthdate: 03.09.1992

Team: Kyzyltash

From: 23.09.20

To: 22.06.21

Said Aliev
Forward

Birthdate: 03.12.1998

Team: Krymteplitsa

From: 11.03.21

To: 29.04.21

Zeki Aliev
Defender

Birthdate: 11.05.1997

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

To: 22.06.21

Artem Andrievskiy
Midfielder

Birthdate: 26.01.2000

Team: Favorit-VD Kafa

From: 25.09.20

To: 21.01.21

Dmitriy Andriiakhin
Midfielder

Birthdate: 30.05.1995

Team: Ocean

From: 25.09.20

To: 25.02.21

Arsentiy Anufrienko
Defender

Birthdate: 27.12.1990

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

To: 22.06.21

Cherim Apazhev
Forward

Birthdate: 17.04.1995

Team: Gvardeets

From: 03.03.21

To: 24.03.21

Azamat Ataev
Midfielder

Birthdate: 24.10.1994

Team: Krymteplitsa

From: 25.09.20

To: 22.06.21

Sergey Avramenko
Midfielder

Birthdate: 05.07.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 25.09.20

To: 25.02.21

Vadim Avtaev
Midfielder

Birthdate: 05.12.1996

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

To: 17.02.21

Aleksey Babyr
Forward

Team: TSK-Tavriya

From: 24.03.21

To: 22.06.21

Mikhail Barinov
Defender

Birthdate: 30.10.1991

Team: Gvardeets

From: 24.09.20

To: 16.11.20

Daniil Baz
Goalkeeper

Birthdate: 01.01.2005

Team: TSK-Tavriya

From: 16.02.21

To: 22.06.21

Tamerlan Bazaev
Midfielder

Birthdate: 29.01.1995

Team: Ocean

From: 27.02.21

To: 22.06.21