Oleg Agafonov
Midfielder

Birthdate: 04.04.2001

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Artur Aimetdinov
Midfielder

Birthdate: 21.11.1991

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Zeki Aliev
Defender

Birthdate: 11.05.1997

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Arsentiy Anufrienko
Defender

Birthdate: 27.12.1990

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Vadim Avtaev
Midfielder

Birthdate: 05.12.1996

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Aleksandr Cheliadnik
Defender

Birthdate: 28.06.1991

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Maksim Davidchuk
Defender

Birthdate: 26.06.1992

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Anton Golenkov
Midfielder

Birthdate: 17.12.1989

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Nikolay Khomich
Forward

Birthdate: 16.09.1990

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Andrey Kiva
Midfielder

Birthdate: 21.11.1989

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Roman Klimentovskiy
Defender

Birthdate: 14.04.1989

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Iuriy Maksimov
Midfielder

Birthdate: 09.04.1998

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Valentin Maniakin
Goalkeeper

Birthdate: 26.06.1997

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Dmitriy Matvienko
Defender

Birthdate: 25.05.1992

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Vitaliy Mironenko
Midfielder

Birthdate: 25.03.1996

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Mikhail Mukhin
Midfielder

Birthdate: 23.01.2001

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Daniil Nagovitsin
Forward

Birthdate: 16.09.1993

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Sergey Naumenko
Goalkeeper

Birthdate: 24.05.1986

Team: Sevastopol

From: 16.09.20

Dliaver Nuridinov
Midfielder

Birthdate: 02.05.1992

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20

Maksim Pantiukhin
Midfielder

Birthdate: 23.04.2001

Team: Yevpatoriya

From: 18.09.20