Arsen Abliametov
Midfielder

Birthdate: 10.08.1984

Team: TSK-Tavriya

From: 21.08.15

To: 05.06.16

Lenur Akhunov
Midfielder

Birthdate: 17.11.1989

Team: Berkut

From: 19.08.15

To: 05.05.16

Mirza Alborov
Midfielder

Team: Berkut

From: 04.03.16

To: 07.04.16

Andrey Aleksandrov
Midfielder

Birthdate: 12.07.1991

Team: Bakhchysaray

From: 18.08.15

To: 05.06.16

Seikhan Aliev
Midfielder

Birthdate: 22.09.1991

Team: Yevpatoriya

From: 17.08.15

To: 05.06.16

Zeki Aliev
Defender

Birthdate: 11.05.1997

Team: Yevpatoriya

From: 03.03.16

To: 05.06.16

Aleksandr Artemenko
Midfielder

Team: Ocean

From: 02.03.16

To: 05.06.16

Garik Avetisian
Midfielder

Birthdate: 04.01.1995

Team: Berkut

From: 19.08.15

To: 06.05.16

Vadim Avtaev
Midfielder

Birthdate: 05.12.1996

Team: Yevpatoriya

From: 03.03.16

To: 05.06.16

Aleksey Babyr
Forward

Birthdate: 15.03.1990

Team: Yevpatoriya

From: 03.09.15

To: 24.03.16

Valeriy Basiev
Forward

Birthdate: 02.06.1985

Team: TSK-Tavriya

From: 21.08.15

To: 02.11.15

Kantemir Batsev
Forward

Birthdate: 23.04.1994

Team: Kafa

From: 18.08.15

To: 05.06.16

Viacheslav Bazilevich
Goalkeeper

Birthdate: 07.08.1990

Team: TSK-Tavriya

From: 21.08.15

To: 05.06.16

Denis Belik
Midfielder

Birthdate: 02.05.1992

Team: Rubin

From: 21.08.15

To: 26.06.16

Igor Bezdolnyi
Forward

Birthdate: 10.06.1977

Team: Berkut

From: 19.08.15

To: 29.10.15

Vladislav Bibchenko
Goalkeeper

Team: Bakhchysaray

From: 04.03.16

To: 05.06.16

Valeriy Bivol
Goalkeeper

Team: Berkut

From: 29.10.15

To: 06.05.16

Matvei Bobal
Forward

Birthdate: 27.05.1984

Team: Bakhchysaray

From: 10.09.15

To: 05.06.16

Aleksandr Bondar
Midfielder

Birthdate: 22.04.1994

Team: Kafa

From: 20.10.15

To: 05.06.16

Stepan Borgun
Midfielder

Birthdate: 06.03.1985

Team: Bakhchysaray

From: 18.08.15

To: 21.09.15