Akhmed Abubakarov
Defender

Birthdate: 19.10.1995

Team: Aluston-SCC

From: 19.08.21

Ibragim Al-Dzhuburi
Defender

Team: Yevpatoriya

From: 17.03.22

To: 26.04.22

Shakhzodbek Alakulov
Defender

Birthdate: 25.04.1998

Team: Kyzyltash

From: 03.03.22

Zeki Aliev
Defender

Team: TSK-Tavriya

From: 21.02.22

Arsentiy Anufrienko
Defender

Birthdate: 27.12.1990

Team: Yevpatoriya

From: 11.08.21

Kirill Borodin
Defender

Birthdate: 28.01.2000

Team: Ocean

From: 19.08.21

To: 15.04.22

Igor Buriak
Defender

Birthdate: 12.01.1983

Team: Kyzyltash

From: 18.08.21

Aleksandr Cheliadnik
Defender

Birthdate: 28.06.1991

Team: Sevastopol

From: 09.08.21

Dmitriy Chuninskiy
Defender

Birthdate: 01.08.2000

Team: Gvardeets

From: 10.08.21

To: 22.04.22

Ilia Dmitriev
Defender

Birthdate: 20.07.1994

Team: Aluston-SCC

From: 19.08.21

To: 02.11.21

Dmitriy Dontsov
Defender

Birthdate: 21.02.1998

Team: Ocean

From: 29.04.22

Ruslan Dotsenko
Defender

Birthdate: 03.12.2003

Team: Ocean

From: 19.08.21

To: 15.04.22

Ruslan Emersaliev
Defender

Birthdate: 06.05.2005

Team: Yevpatoriya

From: 17.03.22

Aleksey Fakhrutdinov
Defender

Birthdate: 24.05.1999

Team: Gvardeets

From: 10.08.21

To: 22.04.22

Aleksandr Fedorov
Defender

Birthdate: 09.08.1998

Team: Yevpatoriya

From: 24.03.22

Aleksandr Fomin
Defender

Birthdate: 11.09.1988

Team: Rubin Yalta

From: 03.03.22

Leonid Furtsev
Defender

Birthdate: 12.08.1999

Team: Sevastopol

From: 01.03.22

Artur Gadzaov
Defender

Team: Rubin Yalta

From: 29.04.22

Khamzat-lek Gadzhiev
Defender

Birthdate: 04.06.1994

Team: Kyzyltash

From: 01.09.21

To: 05.04.22

Ivan Ganiushkin
Defender

Birthdate: 11.03.1998

Team: Ocean

From: 03.03.22

To: 15.04.22