Andrey Vasianovich
Defender

Birthdate: 13.06.1988

Team: Yevpatoriya

From: 13.08.19

To: 10.09.20

Nikita Vasilev
Midfielder

Birthdate: 22.03.1992

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 03.07.20

Pavel Vasiliev
Defender

Birthdate: 01.03.1995

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Roman Vasiukov
Midfielder

Birthdate: 28.01.2001

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Aslan Vershinin
Forward

Birthdate: 29.03.1998

Team: TSK-Tavriya

From: 05.03.20

To: 30.06.20

Anton Vinnikov
Midfielder

Birthdate: 22.03.1990

Team: Favorit-VD Kafa

From: 26.02.20

To: 03.07.20

Pavel Vishnevskiy
Defender

Birthdate: 09.06.1998

Team: Ocean

From: 28.02.20

To: 10.09.20

Vladislav Vlasov
Midfielder

Birthdate: 20.09.2000

Team: Favorit-VD Kafa

From: 16.07.20

To: 10.09.20

Ivan Voitenko
Midfielder

Birthdate: 13.04.1989

Team: Yevpatoriya

From: 13.08.19

To: 10.09.20

Denis Volkov
Defender

Birthdate: 10.07.1998

Team: Favorit-VD Kafa

From: 26.02.20

To: 03.07.20

Maksim Volkov
Midfielder

Birthdate: 17.07.1987

Team: Krymteplitsa

From: 14.07.20

To: 10.09.20

Viktor Vorontsov
Midfielder

Birthdate: 02.03.1999

Team: Sevastopol

From: 05.03.20

To: 19.06.20

Leonid Zagrebelnyi
Defender

Birthdate: 03.03.1998

Team: Sevastopol

From: 03.07.20

To: 10.09.20

Aleksandr Zaikin
Midfielder

Birthdate: 15.01.1988

Team: TSK-Tavriya

From: 27.02.20

To: 30.06.20

Azat Zakaev
Midfielder

Birthdate: 07.12.1998

Team: Ocean

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Evgeniy Zamerets
Goalkeeper

Birthdate: 05.06.2001

Team: Sevastopol

From: 05.08.19

To: 10.09.20

Denis Zbrodov
Defender

Birthdate: 26.06.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 26.02.20

To: 03.07.20

Aleksandr Zeinalov
Midfielder

Birthdate: 04.09.1999

Team: Krymteplitsa

From: 03.09.19

To: 11.02.20

Dmitriy Zelenkevich
Midfielder

Birthdate: 02.04.1991

Team: Kyzyltash

From: 02.07.20

To: 10.09.20

Artur Zhigulin
Midfielder

Birthdate: 18.12.1994

Team: Ocean

From: 28.02.20

To: 10.09.20