Arsen Abliametov
Midfielder

Birthdate: 10.08.1984

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 10.09.20

Oleg Agafonov
Midfielder

Birthdate: 04.04.2001

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Artur Aimetdinov
Midfielder

Birthdate: 21.11.1991

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 10.09.20

Lenur Akhunov
Midfielder

Birthdate: 17.11.1989

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Seikhan Aliev
Midfielder

Birthdate: 22.09.1991

Team: Yevpatoriya

From: 13.08.19

To: 02.07.20

Anton Altunin
Midfielder

Birthdate: 26.01.1996

Team: Incomsport

From: 23.09.19

To: 10.09.20

Azamat Ataev
Midfielder

Birthdate: 24.10.1994

Team: Kyzyltash

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Sergey Avramenko
Midfielder

Birthdate: 05.07.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Vadim Avtaev
Midfielder

Birthdate: 05.12.1996

Team: Yevpatoriya

From: 09.07.20

To: 10.09.20

Miroslav Bazhenov
Midfielder

Birthdate: 01.05.1994

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 26.02.20

Ivan Belikov
Midfielder

Birthdate: 04.12.1996

Team: Kyzyltash

From: 06.08.20

To: 10.09.20

Georgiy Berezov
Midfielder

Birthdate: 31.03.1995

Team: Kyzyltash

From: 19.03.20

To: 02.07.20

Albert Bogatyrev
Midfielder

Birthdate: 14.06.1994

Team: Kyzyltash

From: 27.02.20

To: 02.07.20

Stepan Borgun
Midfielder

Birthdate: 06.03.1985

Team: Ocean

From: 16.08.19

To: 18.09.19

Igor Chembarov
Midfielder

Team: TSK-Tavriya

From: 03.07.20

To: 10.09.20

Ivan Danilov
Midfielder

Birthdate: 10.03.1999

Team: Kyzyltash

From: 02.07.20

To: 10.09.20

Daler Daurskii
Midfielder

Birthdate: 17.01.1996

Team: Incomsport

From: 27.02.20

To: 29.06.20

Artem Demianenko
Midfielder

Birthdate: 27.07.1999

Team: TSK-Tavriya

From: 03.07.20

To: 17.07.20

Artem Diakonov
Midfielder

Birthdate: 20.03.2000

Team: Favorit-VD Kafa

From: 26.02.20

To: 03.07.20

Igor Dudov
Midfielder

Birthdate: 12.06.1994

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 10.09.20