Viacheslav Bazilevich
Goalkeeper

Birthdate: 07.08.1990

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 03.07.20

Vladimir Bulychev
Goalkeeper

Birthdate: 19.11.2003

Team: TSK-Tavriya

From: 27.02.20

To: 10.09.20

Sergey Dotsenko
Goalkeeper

Birthdate: 15.05.1999

Team: Ocean

From: 16.08.19

To: 26.09.19

Ilia Filiptsov
Goalkeeper

Birthdate: 05.03.1998

Team: Ocean

From: 03.07.20

To: 10.09.20

Dainis Frolov
Goalkeeper

Birthdate: 07.11.1994

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Danil Frolov
Goalkeeper

Birthdate: 04.04.2001

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 04.08.20

Arzamat Gabliia
Goalkeeper

Birthdate: 12.08.2000

Team: Favorit-VD Kafa

From: 26.02.20

To: 03.07.20

Ilia Isaev
Goalkeeper

Birthdate: 13.05.2002

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 13.03.20

Aleksandr Karnaukhov
Goalkeeper

Birthdate: 31.01.1996

Team: Kyzyltash

From: 15.08.19

To: 26.02.20

Roman Kliukin
Goalkeeper

Birthdate: 27.03.1997

Team: Ocean

From: 29.08.19

To: 26.02.20

Nikita Kolesov
Goalkeeper

Birthdate: 12.04.1999

Team: Krymteplitsa

From: 29.08.19

To: 10.09.20

Aleksey Kozlov
Goalkeeper

Birthdate: 25.03.1994

Team: Krymteplitsa

From: 30.07.20

To: 10.09.20

Vladislav Krainov
Goalkeeper

Birthdate: 19.01.2001

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 21.02.20

Andrey Kushnir
Goalkeeper

Birthdate: 22.02.1994

Team: Ocean

From: 26.09.19

To: 03.07.20

Valentin Maniakin
Goalkeeper

Birthdate: 26.06.1997

Team: Yevpatoriya

From: 13.08.19

To: 10.09.20

Filipp Masloed
Goalkeeper

Birthdate: 19.01.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Sergey Naumenko
Goalkeeper

Birthdate: 24.05.1986

Team: Sevastopol

From: 05.08.19

To: 10.09.20

Ivan Okunev
Goalkeeper

Birthdate: 25.11.1998

Team: Incomsport

From: 27.02.20

To: 10.09.20

Konstantin Olifirenko
Goalkeeper

Birthdate: 19.10.1997

Team: Yevpatoriya

From: 06.08.20

To: 10.09.20

Oleg Prokoshin
Goalkeeper

Birthdate: 27.08.1994

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 10.09.20