Anatoliy Puliaev
Defender

Birthdate: 27.03.1988

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 13.02.20

Remzi Ramazanov
Defender

Birthdate: 14.05.1997

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 10.09.20

Viktor Rarytskiy
Midfielder

Birthdate: 25.06.2001

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 23.09.19

Igor Rogovanov
Midfielder

Birthdate: 04.07.1995

Team: Sevastopol

From: 05.08.19

To: 10.09.20

Mikhail Rozhkov
Midfielder

Birthdate: 11.01.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 15.08.19

To: 03.02.20

Kirill Rybin
Midfielder

Birthdate: 05.11.2003

Team: Favorit-VD Kafa

From: 15.08.19

To: 03.07.20

Aleksandr Rybolovlev
Forward

Team: Incomsport

From: 12.03.20

To: 10.09.20

Ilsur Samigullin
Midfielder

Birthdate: 06.02.1991

Team: Yevpatoriya

From: 27.02.20

To: 10.09.20

Nikita Samoilov
Midfielder

Birthdate: 22.05.1997

Team: TSK-Tavriya

From: 09.07.20

To: 30.07.20

Georgiy Sanakoev
Defender

Birthdate: 03.11.1998

Team: TSK-Tavriya

From: 15.07.20

To: 10.09.20

Vladimir Sechin
Midfielder

Birthdate: 12.08.1992

Team: Favorit-VD Kafa

From: 15.08.19

To: 26.02.20

Anatoliy Sedov
Defender

Birthdate: 12.11.1996

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Ilias Seitablaev
Defender

Birthdate: 17.09.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Vladislav Semenishin
Defender

Birthdate: 14.04.2000

Team: Ocean

From: 26.08.19

To: 03.07.20

Vladimir Semenov
Midfielder

Birthdate: 26.11.2001

Team: Favorit-VD Kafa

From: 03.07.20

To: 10.09.20

Vladislav Semenov
Defender

Birthdate: 30.04.1993

Team: Yevpatoriya

From: 13.08.19

To: 10.09.20

Ildar Shabaev
Defender

Birthdate: 28.04.1985

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 10.09.20

Timur Shadrin
Forward

Birthdate: 15.01.1999

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Roman Shalin
Midfielder

Birthdate: 26.11.1996

Team: Incomsport

From: 03.09.19

To: 10.09.20

Sultan Shaulukhov
Midfielder

Birthdate: 18.09.1997

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 12.02.20