Nikita Bastron
Defender

Birthdate: 18.09.1995

Team: Favorit-VD Kafa

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Miroslav Bazhenov
Midfielder

Birthdate: 01.05.1994

Team: Incomsport

From: 16.08.19

To: 26.02.20

Viacheslav Bazilevich
Goalkeeper

Birthdate: 07.08.1990

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 03.07.20

Ivan Belikov
Midfielder

Birthdate: 04.12.1996

Team: Kyzyltash

From: 06.08.20

To: 10.09.20

Georgiy Berezov
Midfielder

Birthdate: 31.03.1995

Team: Kyzyltash

From: 19.03.20

To: 02.07.20

Aleksandr Blinov
Forward

Birthdate: 18.08.1999

Team: Favorit-VD Kafa

From: 03.07.20

To: 10.09.20

Albert Bogatyrev
Midfielder

Birthdate: 14.06.1994

Team: Kyzyltash

From: 27.02.20

To: 02.07.20

Stepan Borgun
Midfielder

Birthdate: 06.03.1985

Team: Ocean

From: 16.08.19

To: 18.09.19

Aleksandr Borshch
Forward

Birthdate: 22.03.1990

Team: TSK-Tavriya

From: 06.08.19

To: 13.02.20

Zaurbek Botsiev
Forward

Birthdate: 05.02.1998

Team: Favorit-VD Kafa

From: 12.09.19

To: 26.02.20

Dmitriy Bubenin
Defender

Birthdate: 23.07.1999

Team: Ocean

From: 16.08.19

To: 10.09.20

Vladimir Bulychev
Goalkeeper

Birthdate: 19.11.2003

Team: TSK-Tavriya

From: 27.02.20

To: 10.09.20

Igor Buriak
Defender

Birthdate: 12.01.1983

Team: Kyzyltash

From: 15.08.19

To: 10.09.20

Viacheslav Chadov
Forward

Birthdate: 26.09.1986

Team: TSK-Tavriya

From: 22.08.19

To: 30.06.20

Aleksandr Cheliadnik
Defender

Birthdate: 28.06.1991

Team: Yevpatoriya

From: 13.08.19

To: 10.09.20

Igor Chembarov
Midfielder

Team: TSK-Tavriya

From: 03.07.20

To: 10.09.20

Vladislav Cherednichenko
Defender

Birthdate: 31.03.1995

Team: Incomsport

From: 27.02.20

To: 10.09.20

Ivan Danilov
Midfielder

Birthdate: 10.03.1999

Team: Kyzyltash

From: 02.07.20

To: 10.09.20

Denis Daniuk
Defender

Birthdate: 07.01.1993

Team: Krymteplitsa

From: 15.08.19

To: 27.02.20

Daler Daurskii
Midfielder

Birthdate: 17.01.1996

Team: Incomsport

From: 27.02.20

To: 29.06.20