Evgeniy Gerber
Forward

Birthdate: 21.08.1998

Team: Инкомспорт

From: 29.03.24

To: 11.04.24

Nikita Glushkov
Midfielder

Birthdate: 09.06.1992

Team: Инкомспорт

From: 29.03.24

To: 23.04.24

Edem Godzhen
Midfielder

Birthdate: 11.01.2001

Team: Гвардия

From: 01.04.24

Ernes Godzhen
Midfielder

Birthdate: 03.08.2003

Team: Гвардия

From: 01.04.24

Boris Gogichaishvili
Midfielder

Birthdate: 15.09.1993

Team: Ocean

From: 01.04.24

Denis Goloveshchenko
Forward

Birthdate: 24.02.1984

Team: Гвардия

From: 01.04.24

To: 08.04.24

Daniil Goltsov
Midfielder

Birthdate: 11.09.2001

Team: Tavriya

From: 24.04.24

Ivan Granovskii
Goalkeeper

Birthdate: 08.09.2004

Team: Sparta-KT

From: 03.04.24

Dmitriy Grebeniukov
Defender

Birthdate: 27.06.1999

Team: Ocean

From: 01.04.24

Aleksandr Iankovskiy
Midfielder

Birthdate: 07.12.2001

Team: Инкомспорт

From: 29.03.24

Vladimir Iatsuk
Defender

Birthdate: 28.06.1984

Team: Ocean

From: 01.04.24

Ilia Isaev
Goalkeeper

Birthdate: 13.05.2002

Team: Ocean

From: 01.04.24

Andrey Kabaev
Defender

Birthdate: 10.03.1998

Team: Ocean

From: 01.04.24

Seitkhalil Khairetdinov
Forward

Birthdate: 14.09.1985

Team: Инкомспорт

From: 29.03.24

Erfan Khalilov
Defender

Birthdate: 17.12.1994

Team: Инкомспорт

From: 29.03.24

To: 11.04.24

Evgeniy Kharchenko
Defender

Birthdate: 21.12.1994

Team: Kyzyltash

From: 02.04.24

Miroslav Khlebosolov
Midfielder

Birthdate: 18.01.1999

Team: Ocean

From: 01.04.24

Iakov Kolesov
Goalkeeper

Birthdate: 08.04.2005

Team: Sparta-KT

From: 03.04.24

Ruslan Koroev
Defender

Birthdate: 21.10.1996

Team: Ocean

From: 01.04.24

Vladislav Kovalchuk
Midfielder

Birthdate: 25.05.1995

Team: ГФК Ялта

From: 04.04.24

To: 21.05.24