Full time
22'      Evgeniy Prokopenko
March 31, 2018, 17:0019th tourSHC "Sevastopol"SevastopolSupporters: 1500
Pitch quality: 5
Leonid Zagrebelnyi      24'
Loading...