Full time
2'      Iakov Erlikh22'      Dmitriy Shchendrygin
April 2, 2017, 15:0018th tourMSC n.a. the 50th anniversary of OctoberKerchSupporters: 1600
Pitch quality: 4
Andrey Zborovskiy      9'Maksim Prikhodnoy      57'Lenur Akhunov      60'
Loading...