Full time
6'      Dmitriy Narizhniy62'      Andrey Sekretov71'      Aleksey Churavtsev78'      Evgeniy Merkitan89'      Andrey Sekretov
August 28, 2016, 17:002nd tourMSC n.a. the 50th anniversary of OctoberKerchSupporters: 2100
Pitch quality: 3
Loading...