Full time
27'      Boris Gogichaishvili40'      Boris Gogichaishvili43'      Maksim Mineev49'      Maksim Mineev66'      Iakov Erlikh
November 7, 2018, 14:00Round of 8MSC n.a. the 50th anniversary of OctoberKerchSupporters: 150
Pitch quality: 4
Loading...